Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

Kjemien i ADHD-hjernen

Kjemien i ADHD-hjernen

Kjemien i ADHD-hjernen

Kjemien i ADHD-hjernen. Det finnes ikke ett område i hjernen som står for alle symptomene knyttet til ADHD.

Nervebaner som er avhengig av dopamin og noradrenalin har blitt assosiert

med atferd en ser hos personer med ADHD.

Forskere peker på feil i den kjemiske balansen/strukturen av nevrotransmittere, som forklaring på ADHD.


Nevrotransmitterne dopamin


Nevrotransmitterne dopamin, noradrenalin og serotonin overfører signaler mellom

hjernens celler og er svært viktige for hvordan en føler seg.

Dopamin:
Er sentralt i hjernens belønningssystem og viktig for konsentrasjonen,

påvirker motivasjonen og evnen til å ta beslutninger.

Noradrenalin:
Påvirker oppmerksomheten og konsentrasjonen.

For lave nivåer kan gjøre at en blir trøtt og nedfor, mens for høye nivåer hyperaktiv og urolig.

Serotonin:
Skaper ro og balanse i hjernen, ved å roe ned overaktive hjerneceller, som hindrer uro og angst.



Thomas. E. Brown peker på to mulig forklaring på feil i transmissions prosessen.



Den første er at reopptaket skjer for raskt, så transmittere ikke knyttes tilstrekkelig til reseptoren for å føre signalet videre.

En annen forklaring kan være at signalstyrken er for svak til å føre beskjed på tvers av synapsen.

Nedsatt dopamin kan føre til at en forstyrres av bakgrunnsstøy og blir ufokusert.

Det gjør det vanskelig å fokusere på en arbeids oppgave, hvis det er for mye støy i rommet.


Redusert mengde dopamin


En annen utfordring ved redusert mengde dopamin er brusning i hodet.

Brusning skyldes trolig at hjerneceller blir aktivert spontant.


Dopamin reduserer støyen


Dette skjer hele tiden, og dopamin reduserer støyen knyttet til det indre bruset,

men dersom det ikke er tilstrekkelig med dopamin kan det indre bruset forstyrre på

samme måte som ytre sanseinntrykk.

Hjerneundersøkelser av personer med ADHD har vist nettopp dette, at en sliter med ekstra mye intern brus.

Mer brus desto dårligere konsentrasjon.

Hvis dopaminnivået økes stilner både


Hvis dopaminnivået økes stilner både det indre bruset i hjernen og ytre stimuli,

som gjør det enklere å konsentrere seg.

For at dopamin skal aktiveres og utøve sin effekt, må det kunne knytte seg til en mottaker.

Det har vist seg at personer med ADHD har flere mottakere for dopamin i sitt belønningssenter,

noe som gjør at belønningssystemet ikke fungerer like bra,

og det kreves større belønning for og aktiveres.

Sitert:




Kilder:


Bli hjerne sterk (2018)
Anders Hansen.

Outside the box(2017)
Thomas E Brown

Smart but Stuck(2014)
Thomas E Brown

Spark (2013)
John J Ratey



Legg igjen en kommentar