Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

Kjemien i ADHD-hjernen

Kjemien i ADHD-hjernen

Kjemien i ADHD-hjernen Kjemien i ADHD-hjernen. Det finnes ikke ett område i hjernen som står for alle symptomene knyttet til ADHD. Nervebaner som er avhengig av dopamin og noradrenalin har blitt assosiert med atferd en ser hos personer med ADHD. Forskere peker på feil i den kjemiske balansen/strukturen av nevrotransmittere, som forklaring på ADHD. Nevrotransmitterne … Les mer