Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

Maskering og ADHD

Utskrift lånt av ADHD-Ressursen

Som menneske har vi grunnleggende behov for å være en del av flokken. Frykten for å bli utstøtt veileder oss til å oppføre oss på en slik måte at vi blir akseptert av andre.

Mange jenter oh kvinner med ADHD har lært seg mestringsstrategier som maskerer deres utfordringer på skolen, på jobb og i hverdagslivet. Maskering er å skjule sitt autentiske/ ekte jeg eller å presentere en uautentisk versjon av seg selv for å bli akseptert eller føle seg trygg.

Maskering er når du skjuler dine ADHD- Symptomer, eller når du endrer atferden rundt andre for å skjule hvem du egentlig er for å fremstå som du ikke har ADHD.

Forskning viser at mennesker som har opplevd traumer har et ekstra behov for å føle seg som en del av flokken, og ikke en som er annerledes og ikke hører til. Maskering er en utmattende måte skjule hvem vi egentlig er ved etterligne andre mennesker i sosiale situasjoner eller ikke uttrykke hvordan vi egentlig føler det i frykt for å bli dømt.

De som ikke kan maskere kan bli utsatt latterliggjøring, misbruk, isolasjon og tap av autonomi på grunn av forskjellen deres. Maskering kan både være skadelig og et viktig verktøy for å opprettholde autonomi og få dekket sine behov.

Konsekvensen av maskering kan være at du får vanskeligheter med å skille den ekte deg fra den maskerte deg. Jenter som gruppe har lettere for tidlig i livet å forstå og håndtere komplekse sammenhenger og helheten, som for eksempel å tilpasse atferden sin basert på ulike sosiale situasjoner.

I gjennomsnitt er jenter og kvinner bedre på oppgaver som krever språklige og sosiale situasjoner. Disse mer avanserte sosiale funksjonene som utvikles tidligere hos jenter, kan paradoksalt nok være en av forklaringene på at vi overser jentene med ADHD, da de har lettere for å forstå og tilpasse seg hva som forventes av dem sosialt . Personer som maskerer vet kanskje ikke at de har ADHD noe som kan til depresjon og angst.

Noen eksempler på maskering:

*Være overdrevent forsiktig med hva du sier for å unngå og snakke for mye eller for å unngå og avbryte.

*Reagere slik du tror er forventet istedenfor hvordan du føler.

*Skjule hyperaktivitet – prøver å kontrollere behovet for å måtte gjøre noe.

*Påtar deg for ansvar for å gjøre opp for opplevde feil.

*Utvikler perfeksjonist iske tendenser for å bevise dine evner.

*Kopiere andre i sosiale situasjoner for å unngå avvisning.

Disse fakta sidene er lånt av : ADHD-Ressursen

Legg igjen en kommentar