Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

De mest vanlige ADHD medisiner

De mest vanlige ADHD medisiner

Mange av oss med ADHD kjenner til disse
medikamenter, og som er de mest vanlige ADHD medisiner.

Ritalin, Conserta, Attentin, Aduvanze og Strattera.

Her er litt fakta om Medisinsk bruk for ADHD.

Behandling av ADHD med medisiner:

Medikamentell behandling kan være
effektiv for mange med ADHD.

De mest vanlige medikamentene som brukes for å behandle ADHD kan kategoriseres slik:

Stimulerende medisiner: Disse er de mest vanlige medisinene for ADHD.

Metylfenidat: Eksempler inkluderer Ritalin, Concerta, og Equasym. Disse medisinene påvirker hovedsakelig nevrotransmitterne dopamin og noradrenalin i hjernen.

Amfetaminer: Eksempler inkluderer Adderall og Vyvanse. Disse påvirker også dopamin og noradrenalin, men med en litt annen mekanisme.

Ikke-stimulerende medisiner: Disse kan være et alternativ for personer som ikke tåler stimulerende medisiner eller hvor stimulerende medisiner ikke er effektive.

Atomoksetin (Strattera): Dette er en selektiv noradrenalinreopptakshemmer (NRI). Den øker nivået av noradrenalin i hjernen, men virker forskjellig fra stimulerende medisiner.

Guanfacin (Intuniv): Dette er en alfa-2 adrenerg reseptoragonist. Den virker ved å modulere noradrenalin i bestemte deler av hjernen.

Bivirkninger:

Som med alle medisiner kan de som brukes for å behandle ADHD ha bivirkninger. Noen vanlige bivirkninger inkluderer søvnproblemer, redusert appetitt, vekttap, økt blodtrykk, og økt hjertefrekvens. Det er også noen bekymringer om langtidseffektene av disse medisinene, spesielt når de brukes i barndommen. Derfor er det viktig å diskutere mulige fordeler og ulemper med en lege.

Viktighet av overvåkning:

Medikamentell behandling av ADHD bør være en del av en helhetlig behandlingsplan som kan inkludere atferdsterapi, rådgivning, og pedagogiske støttestrategier. Det er viktig å ha regelmessige oppfølgingsavtaler med en lege for å overvåke medisinens effektivitet og eventuelle bivirkninger.

Til slutt er det viktig å merke seg at det ikke er en «one size fits all» tilnærming til ADHD-behandling. Hva som fungerer for én person, fungerer kanskje ikke for en annen. Samtale med en spesialist kan hjelpe til med å finne den mest effektive behandlingsstrategien for den enkelte.

Dette er jo de medisiner som psykiater og leger skriver ut etter en utredning og du har fått beskjed om at du har ADHD.

Men jeg har også funnet ut at det finnes noe alternative medisiner som kan prøves om du ønsker det.

Alternative medisiner, mindfulness og meditasjon

Omega-3 fettsyrer: Studier har vist at tilskudd av omega-3 fettsyrer kan ha en positiv effekt på ADHD-symptomer, selv om forskningen fortsatt er pågående.

Sink, jern og magnesiumtilskudd: Noen studier har antydet at barn med ADHD kan ha lavere nivåer av visse mineraler. Tilskudd kan hjelpe noen individer, men mer forskning er nødvendig.

Melaton: Noen barn med ADHD kan ha søvnproblemer, og melatonin kan brukes som en naturlig søvnhjelp.

Urtemedisiner: Noen hevder at visse urter som ginkgo biloba, ginseng og Brahmi (Bacopa monnieri) kan hjelpe med ADHD-symptomer, men robust vitenskapelig dokumentasjon mangler for mange av disse.

Biofeedback og nevrofeedback: Ved å trene hjernen til å endre sin egen aktivitet, kan noen individer med ADHD oppleve forbedringer i oppmerksomhet og konsentrasjon.

Atferdsterapi: Selv om det ikke er en «medisin», er atferdsterapi en evidensbasert behandling for ADHD, spesielt for yngre barn.

Kostholdsendringer: Noen individer med ADHD kan reagere positivt på endringer i kostholdet, for eksempel eliminering av visse matvarer eller tilsetningsstoffer, eller ved å følge et strengt ADHD-kosthold. Imidlertid er resultatene blandede, og en ernæringsfysiolog eller lege bør konsulteres før man foretar store endringer i kostholdet.

Mindfulness og meditasjon: Noen studier har vist at mindfulness-praksis kan hjelpe med oppmerksomhet og impulsivitetsproblemer.

Det er viktig å merke seg at effektiviteten av alternative behandlinger kan variere fra person til person, og ikke alle behandlinger vil være like effektive for alle. Før du starter eller endrer en behandling, er det viktig å konsultere en lege eller annen helseprofesjonell for å sikre at behandlingen er trygg og passende.

Jeg har IKKE testet disse alternative medisinene selv, så jeg kan ikke uttale meg om disse funker eller ikke.

En kommentar om “De mest vanlige ADHD medisiner”

Legg igjen en kommentar