Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

Om ADHD

Her skal jeg dele litt info om ADHD hos voksne, hvilken typer ADHD og info om hver av typene. Håper dette vil være til hjelp for andre.

Med tillatelse av ADHD Norge, skal jeg skrive ned litt info om dette tema ADHD, de ulike typene osv.

Jeg henter da kilder fra ADHD Norge, synes det er litt viktig å spre litt informasjon om denne diagnosen. Da mange ikke vet nok om dette, å noen kanskje har vært annerledes hele livet helt opp i voksen alder, uten å vite hvorfor.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som nevrobiologiske utviklingsforstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og uoppmerksomhet.

ADHD omtales som en tilstand og ikke en sykdom.

Årsak til ADHD

Genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD. Undersøkelser har vist at komplikasjoner under svangerskap og fødsel kan gi økt risiko for ADHD.

Studier viser at samspillet mellom genetiske faktorer og miljøfaktorer virker inn.