Sivs Tankespinn med ADHD

Sivs Tankespinn med ADHD. Utredning, reisen og livet videre

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

  • Thomas. E. Brown
    ADHD,  Blogg

    Funksjonell tilkobling

    Funksjonell tilkobling Funksjonell tilkobling. Aktiv tilkobling mellom to viktige områder i hjernen som er avgjørende for å koordinere administrerende aktiviteter i hjernen var betydelig redusert for personer med ADHD sammenlignet med personer uten ADHD, eller hvor ADHD -symptomene ikke lenger var tilstede. Når hjernen Når hjernen ikke lenger er opptatt ikke har noen bestemte oppgaver vil hjernen skifte til standardmodus. Det blir koordinert på tvers av nettverk av områder i hjernen.Da vandrer den bevisste hjernen, uten spesielt fokus. Mens mindre bevisste aspekt i hjernen aktiveres på måter som organiserer og interagerer informasjon. Står overfor en oppgave Når en står overfor en oppgave som krever mer oppmerksomhet skal hjernens vandringsmodus slås…