Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

ADHD OG SELVFØLELSE

For personer med ADHD kan lav selvfølelse være en konsekvens av utfordringene ved ADHD og/eller udiagnostisert ADHD.

Akademiske utfordringer og gjentatte opplevelser av å mislykkes går hardt utover selvfølelsen.

Prosjekter som blir satt i gang, men som ikke fullføres og mål som ikke nås.

selvfølelsen kan svekkes av hyppige negative tilbakemeldinger fra omgivelsene.

Når man har ADHD

Når man har ADHD er det ikke uvanlig å være hypersensitiv for kritikk eller at man tolker stemninger, små nyanser eller tonefall til sin ulempe.

De såreste nederlagene skjer på det sosiale området og å mislykkes med sine relasjoner.

I tillegg har mange opplevd å føle at man ikke passer inn eller ikke er ønsket, noe som har gått hardt utover selvfølelsen.

Dette kan gjenspeile seg i viktige relasjoner, som venner og kjærester.

Vonde opplevelser fra konflikter og brudd er ikke uvanlig.

Noen personer med ADHD beskriver lengre perioder med lav selvfølelse.

Mange med ADHD

Mange med ADHD beskriver at de føler seg annerledes, men ikke forstår hvorfor eller på hvilken måte man ikke er som alle andre, og at man sammenligner seg ofte med andre for å merke hvordan man kan passe inn.

Det å fortsette å gjøre de samme feilene og ikke lære, tror jeg også kan gå hardt utover selvfølelsen.

Presentasjons basert selvfølelse innebærer å ha en selvfølelse basert på hva man produserer og eller presenterer.

Presentasjon basert selvfølelse handler om en frykt for å ikke duge og presentasjonen blir dermed nært knyttet til hva man gjør, eller hva man kanskje ikke gjør.

Typisk presser man seg selv hardt for å nå sine mål og det kan føre til at man tar på seg mer jobb, eller jobber ekstra.

Ofte forsterkes dette gjennom anerkjennelse fra omgivelsene, noe som fører til at man jobber enda mer.

Personer med ADHD forteller at presentasjoner i yrkeslivet og anerkjennelse fra leder og kollegaer har blitt målestokken.

Det kan være det eneste målet og beviset for om man er god nok.

Å ikke presentere blir en skremmende trussel som man vil unngå for en hver pris.

Forskning viser at presentasjons basert selvfølelse er en tydelig risikofaktor for utbrenthet, i likhet med store påkjenninger i privatlivet.

Det viser seg også at sammenhengen mellom presentasjons basert selvfølelse og utbrenthet er sterkere for kvinner, mens det for menn var sammenhengende mellom stress på jobben og utbrenthet var sterkest.

Her er noen steg du selv kan prøve å ta for å få en bedre selvfølelse:

Slutt å gå igjennom egne feil på repeat.

Slutt å gruble på hva andre mener om deg, og slutt å sammenligne deg med andre.

Tren på å være til stede her og nå.

Snakk pent til deg selv.

Tren på å si hva du mener og vil, og stå opp for meningene dine.

Bruk mindre tid på å lure på hva som er galt med deg.

Dette er lettere sagt en gjort, tro meg, jeg jobber fortsatt med disse punktene.

Lykke til.