Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

ADHD hos voksne


ADHD hos voksne

ADHD hos voksne forekommer hos ca. 2–3 % av voksne over 18 år.

ADHD er en forkortning av «Attention Deficit Hyperactivity Disorder».

Symptomene kan i de fleste tilfeller tolkes som en nevrobiologisk forstyrrelse, og kan uttrykke seg som økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet.

ADHD kan omtales som en tilstand heller enn en sykdom.

Årsaker til ADHD

Genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD.
Undersøkelser har også vist at komplikasjoner under svangerskap og fødsel kan gi økt risiko for utvikling av ADHD.

Studier viser dessuten at samspillet mellom genetiske faktorer og miljøfaktorer virker inn.
Det er vanlig å dele ADHD inn i tre undergrupper, avhengig av
presentasjonsform eller type symptomer, som eksempelvis:

  • ADHD-hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type
  • ADHD-kombinert type, dvs. uoppmerksom, impulsiv og hyperaktiv
  • ADHD-hovedsakelig uoppmerksom type

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet kan for eksempel være:

  • Vansker med å sitte stille
  • Uro i hender og føtter
  • Rastløshet og indre uro
  • Eller en forhøyd aktivitetsnivå

Impulsivitet

Klarer ikke å vente på tur
Snakker i ett kjør eller uten å tenke over situasjonen
Avbryter eller forstyrrer andre
Handler uten å tenke seg om

Konsentrasjonsproblemer

  • Vanskeligheter med å holde oppmerksomheten oppe
  • Sliter med å fullføre oppgaver
  • Vansker med å organisere og tilrettelegge aktiviteter

Unnviker eller utsetter konsentrasjonskrevende oppgaver
Er glemsom i daglige aktiviteter
Problemer med å følge instruksjoner
Distraheres lett

Mange som har fått en ADHD-diagnose har ADHD kombinert type.

Dette betyr at de med ADHD kan oppleve vanskeligheter med hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhet.

ADHD hos voksne er vanligere enn man tror.

En kommentar om “ADHD hos voksne”

Legg igjen en kommentar