ADHD hos voksne

ADHD hos voksne

ADHD
ADHD forekommer hos ca. 2–3 % av voksne over 18 år. ADHD står for
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Symptomene kan i de fleste
tilfeller forstås som en nevrobiologisk forstyrrelse, og som først og
fremst viser seg ved økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet.
ADHD kan omtales som en tilstand heller enn en sykdom.

Årsaker til ADHD
Genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD.
Undersøkelser har også vist at komplikasjoner under svangerskap og fødsel
kan gi økt risiko for utvikling av ADHD. Studier viser dessuten at samspillet
mellom genetiske faktorer og miljøfaktorer virker inn.
Det er vanlig å dele ADHD inn i tre undergrupper, avhengig av
presentasjonsform eller type symptomer, som eksempelvis:
• ADHD hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type
• ADHD kombinert type, dvs. uoppmerksom, impulsiv og hyperaktiv
• ADHD hovedsakelig uoppmerksom type (tidl. ADD)

Hyperaktivitet:
• Vansker med å sitte stille
• Uro i hender og føtter
• Rastløshet og indre uro
• Høyt aktivitetsnivå, som «drevet av en motor»
Impulsivitet:
• Klarer ikke å vente på tur
• Snakker i ett kjør eller uten å tenke over situasjonen
• Avbryter eller forstyrrer andre
• Handler uten å tenke seg om
Konsentrasjonsproblemer:
• Vansker med å holde oppmerksomheten oppe
• Vansker med å fullføre oppgaver
• Vansker med å organisere og tilrettelegge aktiviteter
• Unnviker eller utsetter konsentrasjonskrevende oppgaver
• Er glemsom i daglige aktiviteter
• Problemer med å følge instruksjoner
• Distraheres lett
De fleste som får en ADHD-diagnose, har ADHD kombinert type.
Det vil si at de har betydelige vansker med både hyperaktivitet,
impulsivitet og oppmerksomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *