Sivs Tankespinn med ADHD

Sivs Tankespinn med ADHD. Utredning, reisen og livet videre

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

  • Kjemien i ADHD-hjernen
    ADHD,  Blogg

    Kjemien i ADHD-hjernen

    Kjemien i ADHD-hjernen Kjemien i ADHD-hjernen. Det finnes ikke ett område i hjernen som står for alle symptomene knyttet til ADHD. Nervebaner som er avhengig av dopamin og noradrenalin har blitt assosiert med atferd en ser hos personer med ADHD. Forskere peker på feil i den kjemiske balansen/strukturen av nevrotransmittere, som forklaring på ADHD. Nevrotransmitterne dopamin Nevrotransmitterne dopamin, noradrenalin og serotonin overfører signaler mellom hjernens celler og er svært viktige for hvordan en føler seg. Dopamin:Er sentralt i hjernens belønningssystem og viktig for konsentrasjonen, påvirker motivasjonen og evnen til å ta beslutninger. Noradrenalin: Påvirker oppmerksomheten og konsentrasjonen. For lave nivåer kan gjøre at en blir trøtt og nedfor, mens for…