Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

ASD Ordliste

ASD

En liten ordliste, håper den vil bli større etter hvert

  • A.D.H.D ( Attention Deflicit Hyperactivity Disorder)
  • A.D.H.D Uoppmerksom type
  • A.D.H.D kombinert type
  • ASD Autismespekterforstyrrelser
  • O.C.D (Tvangs lidelse)