Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

Funksjonell tilkobling


Funksjonell tilkobling


Funksjonell tilkobling.

Aktiv tilkobling mellom to viktige områder i hjernen som er avgjørende for å koordinere

administrerende aktiviteter i hjernen var betydelig redusert for personer med ADHD

sammenlignet med personer uten ADHD, eller hvor ADHD -symptomene ikke lenger var tilstede.

Når hjernen

Når hjernen ikke lenger er opptatt ikke har noen bestemte oppgaver

vil hjernen skifte til standardmodus.

Det blir koordinert på tvers av nettverk av områder i hjernen.
Da vandrer den bevisste hjernen,

uten spesielt fokus.

Mens mindre bevisste aspekt i hjernen aktiveres på måter som organiserer

og interagerer informasjon.


Står overfor en oppgave


Når en står overfor en oppgave som krever mer oppmerksomhet skal hjernens

vandringsmodus slås av.

Hvis ikke ser en ut til å være mindre våken, fraværende mentalt, responsen reduseres, og en gjør flere feil.

Bildestudier har vist at personer med ADHD ser ut til å ha flere problematiske

koblinger mellom områder i hjernen som støtter koordinerende funksjoner av standard modus.

Studier har også vist at personer med ADHD har større utfordringer sammenlignet med personer uten ADHD.


Med å slå av standardmodus når en gjør oppgaver som krever mer aktivert oppmerksomhet.

Oppmerksomhets problemene knyttet til ADHD omhandler ofte utfordringer med effektivt å balansere mellom funksjonelle nettverk.

Standardmodusnettverket fokuserer hovedsakelig på ens egne tanker og vandrende fokus.

Andre nettverk har fokus på å prosessere informasjonen på utsiden av individet

for å fokusere på varierende eksterne oppgaver som oppstår.

Etter hvert som en vokser opp øker evnen til å fokusere på eksterne oppgaver.

Forskning viser at personer med ADHD ofte har utfordringer med å

dra seg ut av standardmodus for å fokusere konsekvent på den eksterne oppgaven.

De fortsetter å forsvinne mentalt og faller tilbake til standardmodus selv om de

prøver og konsentrere seg.

En studie har vist at barn med ADHD viser utvikling forsinkelse i mønstrene for

tilkobling mellom standardmodus og to andre nettverk som i større grad

fokuserer på eksterne oppgaver.Resultatene viser at sammenlignet med personer uten ADHD,

har personer med ADHD en signifikant alders forsinkelse i

utviklingen av evnen til å opprettholde oppgave fokuserte nettverk.

Deres reduserte kontroll over disse tilkoblingene fører til overdreven

skiftning ved krevende oppgaver, lett distraher barhet og betydelig

inkonsekvent i evnen til gjennomføre oppgaver.

Disse forskjellene ble observert gjennom FMRI bilder.
Likevel denne forskningen er i startfasen, så dette må forskes videre på.

Sitert fra Thomas. E. Brown


Kilder:
Outside the box
Thomas. E. Brown
Smart but Stuck
Thomas. E. Brown.Legg igjen en kommentar