Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

ADHD og hormoner hos kvinner

ADHD og hormoner hos kvinner med ADHD

Hormoner hos kvinner

Hva som skjer med hormoner hos kvinner med ADHD?

Symptomer og fungering ved ADHD kan endres løpet av en kvinnes liv. Her skisseres fire stadier, fra pubertet til overgangsalder, hva som skjer med hormoner hos kvinner med ADHD og hvilke tiltak kan gjøres for å takle symptomene bedre.

Studier viser en sammenheng mellom symptomer på ADHD og hormoner gjennom hele livet for kvinner. Gjennomsnittsalderen for kvinner som får diagnosen ADHD er 36-38 år.

Før den tid, blir jenter og kvinner gjerne feildiagnostisert med depresjon eller angst, som ofte kan være sekundære problemer som overskygger en ADHD-diagnose.

Når spesialisthelsetjenesten diagnostiserer jenter og kvinner med ADHD, vil de sjelden vurdere hormonelle svingninger når de setter opp en behandlingsplan. 

Hormonelle effekter på ADHD

De «rasende hormonene» som noen ganger fører til en mer vilter og risikosøkende atferd for tenåringer, har effekt på jenter med ADHD. Dette starter som regel i puberteten i 9-11 års alderen og menstruasjon i 11-14 års alderen.  

Studier viser at jenter med ADHD i tidlig tenåringsalder har mer akademiske problemer, viser mer aggressiv atferd, tidlige tegn på avhengighetsproblemer og har en høyere risiko for depresjon sammenlignet med tenåringsjenter uten ADHD.

Ulikt tenåringsgutter med ADHD, som ofte utagerer, vil jenter med ADHD ofte internalisere problemene sine. Dette fører til at vanskene ofte blir oversett.

Studier har vist at østrogen kan forbedre kvinnens respons

Hormonendringer i puberteten, spesielt høyere nivå av østrogen og progesteron, kan føre til at ADHD-medisinene blir mindre effektive. Studier har vist at østrogen kan forbedre kvinnens respons på medisiner, men at effekten minskes av progesteron.

Tiltak. diskuter endret dosering ved bruk av sentralstimulerende med lege. Det kan ta tid med å finne ut hvilken dosering som fungerer best, så vær tålmodig. Identifiser tenåringens styrker og vektlegg disse under den verste tiden av perioden.

Ofte fokuserer voksne i nettverket til tenåringene bare på det negative. Hvis tenåringen opplever at ADHD-symptomene forverres i spesielle perioder av måneden, oppmuntre henne til å avslutte lekser før de slår til. Forberedelser til for eksempel, en stor prøve og skrive ferdig notater kan gjøres før menstruasjonen starter.

Vær tålmodig om tenåringen argumenterer eller er frekk. I stedet for å bruke kjeft eller skrike, anbefal henne å hvile en stund. Da lærer hun selvreguleringsmekanismer.

ADHD og reproduktive år

Hormonelle svingninger påvirker absolutt ADHD-symptomene, forteller 41 år gamle Kari. Omtrent tre dager før jeg får menstruasjon og i hele perioden føler jeg meg hyperaktiv, uoppmerksom og rastløs. Jeg mister fokus og får ikke gjort noen ting.  

Hormonelle effekter på ADHD

I gjennomsnitt varer menstruasjonssyklusen i 28 dager. I de to første ukene, kjent som follikkelfasen, øker mengden østrogen gradvis, mens progesteron-mengden er lav.

Østrogen fremmer frigjøringen av serotonin og dopamin i hjernen. De to første ukene av syklusen går bedre for kvinner med ADHD enn de neste to ukene, når progesteron-mengdene øker.  

Kvinner med ADHD kan oppleve premenstruelle syndromer (PMS) mer akutt enn andre. En følelse av tristhet og angst vil typisk forverres for kvinner med ADHD under perioden. Men, behandling av ADHD kan forbedre PMS-symptomene

Tiltak: Før en logg over ADHD-symptomene i tre måneder. Kartlegg når de oppstår og forverres under menstruasjonssyklusen, prøv å identifiser et mønster. Noen kvinner har problemer bare en eller to dager i måneden, eller i uken før perioden starter. Hos andre kvinner kan ADHD-symptomene forverres i ca.10 dager under lutealfasen.

Medisiner kan hjelpe

Kosttilskudd av kalsiumkarbonat (1g/ dag i lutealfasen), samt tilskudd av vitamin B6 (pyridoxon, 50-100 mg) har vist effekt på PMS hos kvinner. Medisiner kan hjelpe.

Av antidepressive midler har selektive serotonin reopptaks hemmede (SSRI) og selektive noradrenalin reopptaks hemmede (NRI) vist å ha effekt på både fysiske og psykiske symptomer og kan tas de siste 14 dagene av menstruasjonssyklus (lutealfasen).

Dette kan hjelpe mange kvinner til å håndtere høye og lave emosjoner. P-piller som inneholder gestagenet drospirenon (Yasmin/ yasminelle) kan forbedre ADHD-symptomene for mange kvinner med å minisere hormonsvingningene. Transdermal østradiol (østrogenplaster), eller tre uker med østrogen piller alene, fulgt av en uke med progesteron alene, kan ofte virke bra.  

Legg igjen en kommentar