Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

Grenser og ADHD

Grenser og ADHD

Personer med ADHD

Personer med ADHD sliter ofte med grenser; enten med egne grenser, andre mennesker sine grenser eller begge deler.
Grenser er de reglene du setter for deg selv og andre.
En personlig grense definerer hvordan andre kan oppføre seg mot deg.
Grenser hjelper deg til å beskytte fysiske og emosjonelt velvære og å opprettholde sunne relasjoner.
Grenser kan omhandle alt fra fysisk plass, kropp, følelser, tid mennesker og jobb.På grunn av vanskeligheter med å sette grenser sliter mange med ADHD

med å si ja til alt og alle, samtidig som de sier nei til seg selv og

egne behov eller egenomsorg.

Grenser er en viktig del av å få ting gjort og for å ha en god selvfølelse.Desto mer vi får gjort, desto mer bedre føler vi også,

men vi kan ikke tilfredsstille alle og mangel på grenser kan føre til en negativ spiral.Vi føler at vi arbeider for mye, underrepresenterer, er dårlige og skuffer andre.

Grunnen til at vi sliter med å sette grenser handler om følgende :

-Vi har skyldfølelse for våre tidligere feil, tar på oss mer jobb, mer hjemme, er mer tilstede for andre og fokuserer mindre på oss selv.

-Konsekvensene er at vi får mer og mer arbeid vi skulle ha gjort og to-do listen blir lengre og lengre, noe som fører til flere tapte tidsfrister, og det baller på seg med feil noe som igjen fører til mer skyldfølelse og negativ selv-snakk.


Utilstrekkelighet/ ikke bra nok.

-Vi kan også føle oss utilstrekkelige/ ikke bra nok hvis ikke vi tar på oss mye og de samme negative konsekvensene oppstår som over med overarbeid og ansvarlighet, noe som forsterker den lave selvfølelsen.

– Mye av dette kan komme fra barndommen, for selv om man fikk gode karakterer i oppveksten, kan udiagnosert ADHD ha ført til kritikk fra omverden, fordi man har hatt en oppførsel som ikke har passet inn i malen som er forventet.


*Tidsblindhet

-Mange med ADHD sliter med å planlegge fremover og kan være blinde for tid.

-Det kan føre til at bevisstheten om tidsfrister ikke er synlige og som kan føre til at personen er i konstant «ta -igjen-modus»

*Mangel på grenser kan føre til

– Emosjonell ustabilitet
-Økt angst og stress
-Føler seg fanget
-Dårlig selvfølelse
-Skam og skyldfølelse


*Rigide grenser

-behov for kontroll
-isolasjon
-Defensiv
-Unngår intimitet
-Perfeksjonisme
-Forventer at andre skal vite hvordan de behandler deg
– Ber ikke om hjelp
-Kutter ut mennesker,


*Porøse grenser

– People pleasing
– innblandet i andre
– sier ja når du mener nei
– overdeling
– Tåler respektløshet
– mangel på privatliv
– for empatisk
– altfor tillitsfull


Sunne grenser

– klargjør dine forventninger
– Respekter dine behov
– aksepter andre mennesker sine grenser
– adresser problemer direkte
– verdsetter dine tanker og meninger
– deler informasjon med trygge mennesker
– uttrykker følelser
– tillitsfull når det er riktig¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kilder:
Boundaries and ADHD; Three reasons ADHDers struggle with bounaries and three steps to start setting them today
Focused mind. William Roberts.

https://focusedmindadhdcounseling.com/boundaries-and-adhd-three- reasons-adhders-struggle-with boundaries-and-three-steps-to-start-setting-them-today/
How to create healthy boundaries when you have ADHD
Jaqueline Sinfield
https://untappedbrilliance.com/how-to-create-healthy-boundaries-when-you-have-adhd/
*Setting boundaries
adhd_couple
ingri

* This is how to impement powerful (but kind) boundaries
Liz Lewis
https://healthyadhd.com/implement-powerful-kind-boundaries/

Legg igjen en kommentar