Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

Lydfrekvens del 3

Som jeg lovet dere sist, så skal jeg fortsette med lydfrekvenser og som jeg sa, vi fortsetter der jeg slapp sist, og starter med.


Den store Pyramiden & 432.

lydfrekvens 3

Pyramide

I følge den egyptiske guden Tot, ble en flott pyramide bygget på overflaten på Jorden

12 pyramider

Det ble til sammen skapt 12 pyramider som ble plassert på sine respektive steder ved hjelp av hellig geometri.

Den skulle bli kjent som den Store Pyramiden og ville overleve tidens tann og skulle opprettholde illusjonen om tid.

Og innenfor hver av de 12 pyramidene, var det 3 enheter, for totalt skapende 36 krefter.
Og disse 36 kreftene skapte forskjellige livsformer i ulik form og design ved hjelp av lys og toner av krystaller.

36 skaperkreftene

Da de 36 skaperkreftene var ferdig, forlot de jordens fysiske plan hvor de hadde skapt et rutenett som knyttet alt sammen i en matrise eller en web.

Månen, solen og plantene

Månen, solen og plantene på marken har samme frekvensforhold som notene i det harmoniske opprinnelige musikkskalaen.

Avstanden fra jordens sentrum av jorden til atmosfærens gjennomsnittlige høyde sies å være 4320 bue-minutter

Det står mye mer om pyramiden på div nettsider, om du ønsker å fordype deg mer i denne pyramiden 🙂

Jeg velger å gå videre til neste kapitel i temaet.


440 Hz 

Dette er en helt annen frekvens, som ser ut å ha motsatt effekt på oss. Den skal vist kunne gjennomsyre underholdnings industrien vår og skape ubalanse både fysisk og mentalt.

Musikken påvirker oss alle sammen, og de fleste av oss blir lite utsatt for harmoni.

Dagens musikkindustri bruker 440 Hz som standard og vi ser resultatet av denne ubalanserte stressende frekvensen igjen i verden og i verdens befolkning.

Du er en del av universets musikk, og en ny bevissthet er gradvis i ferd med å vokse frem.

«Alt liv eksisterer utelukkende kun på grunn av lyd og frekvenser».

Derfor er fødselsnavnet så viktig i Numerologi, fordi tallene gjenspeiler din lydfrekvens.
Mange er oppgitt, og trøtt og lei for tiden for tiden.

Dette for fysiske kropper jobber veldig hardt for å takle den enorme endringsprosessen den går gjennom. Forandringene er en del av vår utviklingsprosess, og mye helbredelse kan skje både personlig og kollektivt i tiden fremover.

Popp sager artisten Prince skal vist ha deltatt en gang på en QA inne på Facebook, hans fans fikk lov å stille han spørsmål.

Han brukte 3 timer før han svarte, og han svarte kun på 1 spørsmål med 3 ord.

Etter dette skal han bare ha forsvunnet, av en eller annen merkelig grunn. Dette var det ene spørsmålet han valgte å svare på:
Greetings my dear Brother… Please address the importance of ALL music being tuned to 432hz sound frequencies??? Thanks in advance!!! Warmest regards, Emanuel…»

Prince sin svar var: «The Gold Standard,»

Nyere studier avslører at man ved hjelp av lyd-frekvenser kan manipulere hjernebølger inn i visse tankemønstre som påvirker humøret,

og det blir mer og mer kjent at vibrasjons-frekvensen 432 Hz fremmer åndelig og harmonisk utvikling.

Nå går vi over til …….432 X 432  Lysets hastighet


Lysets hastighet er definert som = 186,282 miles per sekund.
432 x 432 = 186.624 (.998% riktighet i henhold til dagens definisjon.)

Fordi 432 Hz er en lavere harmoni av lysets frekvens / hastighet, så resonnerer 432 HZ med oss fordi cellene i kroppene våre kommuniserer med hverandre via infrarøde LYSfotoner.

432 Hz en kosmisk nøkkel og ved å lytte til musikk innstilt på A432 så vil det koble oss opp igjen. 

Frekvensen vil bidra til mer harmoni på jorden fordi mennesker ville blitt mer samstemt og synkrone, 

både med hverandre og med naturen og universet. Jeg tror også at frekvensen vil aktivere en høyere forståelse i menneskehetens kollektive bevissthetsmasse.

«Alt tyder på at det er resonans / synkroniserte vibrasjoner som er nøkkel-mekanismen bak menneskelig bevissthet.»

«Vibrasjoner er den grunnleggende mekanismen for den fysiske virkelighet og fysiske interaksjoner generelt.»

Et interessant fenomen oppstår når forskjellige vibrerende ting / prosesser kommer nær hverandre. Etter en liten stund begynner de å vibrere på samme frekvens, de blir synkrone (oppfører seg likt).Fenomenet kaller de spontan selvorganisasjon. (Kilde)

Dette er skrevet på ^Scientific American

Mer om lydfrekvenser vil komme i Del 4 under samme tema Lydfrekvenser

Edge of Wonder har laget denne videoen, jeg har lenket til under her, en gange lærerik og interessant . Klikk på linken under å se filmen.

https://altcensored.com/watch?v=7e0Tn2G2jIc

Legg igjen en kommentar