ADHD/OCD

ADHD/OCD

ADHD kommer sjelden som en diagnose alene, ofte har man flere tillegg diagnoser OCD er en av dem.

Tvangslidelse eller OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse) er en angstlidelse som sentrerer seg omkring tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Ofte har man både tvangstanker og tvangshandlinger, og ofte ligger tvangstanker til grunn for tvangshandlingene.

Symptomer på OCD

Det er vanlig å få skremmende tanker som for eksempel et innfall om å skulle hoppe når man står på et stup, å si svært upassende ting, eller om katastrofer som kan komme til å skje. For noen mennesker tar imidlertid tvangstankene overhånd, og det kan være snakk om en tvangslidelse (OCD).  

Tvangstanker

​De vanligste tvangstankene omhandler redsel for:

  1. å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom
  2. at en har glemt noe viktig og at dette kan forårsake eksempelvis brann eller innbrudd
  3. at andre ulykker kan inntreffe

Andre kan plages av tanker med seksuelt innhold som oppleves blasfemisk, og tanker om å utføre handlinger som kan skade noen de er glad i.

Tankene er ikke lystbetonte, og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp, medfører dette intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å få slike tanker.

For noen tar de skremmende tankene overhånd

OCD er nemlig en angstlidelse som innebærer at tvangstankene og tvangshandlingene kommer ut av kontroll og går ut over den daglige fungeringen i hverdagen. En tvangslidelse innebærer at man opplever tanker av typen nevnt over, i kombinasjon med iherdige forsøk på å kontrollere disse tankene og angsten.

Parallelt med tvangstankene har man ofte tvangshandlinger, som tematisk gjerne er knyttet til de skremmende tankene. For eksempel kan tvangshandlinger inkludere overdreven vasking av hendene, noe som logisk kan henge sammen med en frykt for å bli smittet eller å skulle smitte andre; det kan være at man sjekker låsen veldig mange ganger før man går ut av døra, at man undersøker om ovnen er slått av svært mange ganger, eller det kan være handlinger som  tilsynelatende virker mer ulogiske, som for eksempel en tvangspreget opphengthet i å få alt rundt seg til å gå opp i et bestemt tall eller et bestemt system.

Tvangshandlinger og tvangshandlinger henger tett sammen, og blir kort sagt en måte å forsøke å unngå angst eller å kontrollere angsten på – men som fører til det motsatte: at man blir værende i en angsttilstand, og at man opplever et kontrolltap i forhold til egne tanker og handlinger.

Jeg finner dette litt vanskelig å forklare, så håper disse bildene taler litt for seg.